ENVIAMENT GRATUÏT A PARTIR DE 98€

Condicions Generals 

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol referent als  Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als l’usuari que Terres de Vidalba és el nom comercial de Terres de Vidalba, SL amb número d’identificació fiscal nombre  B43519727 i amb domicili social a la Plaça Llibertat, 6, 3-1 – 43201 Reus. 

Posem en el seu coneixement que Terres de Vidalba, SL és el titular d’aquest web i actua  com a explotadora i gestora dels continguts d’aquest portal web. Per a qualsevol  aclariment no dubti en contactar amb nosaltres a info@terresdevidalba.com. 

Les presents Condicions Generals regeixen, juntament amb la Política de Privadesa i la  Política de Cookies, l’accés i la utilització del lloc web en el qual es troba, així com la  contractació dels serveis i productes que des de la mateixa s’ofereixen. 

La utilització del web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les  condicions legals de les nostres pàgines. D’aquesta manera s’estableixen una sèrie de drets  i obligacions que s’han de complir per part de l’usuari del web. Aquests drets i obligacions  regiran l’ús del web. En cas de no estar d’acord amb aquestes condicions generals,  l’esmentat usuari haurà d’abandonar immediatament el web. 

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari manifesta que ha  llegit i comprèn el que s’ha exposat, que té capacitat suficient per contractar els productes  i serveis oferts, i que assumeix totes les obligacions aquí disposades. 

L’usuari haurà de llegir atentament els continguts d’aquestes Condicions Generals sempre  que accedeixi al portal, ja que aquestes poden patir canvis. El titular del lloc web es reserva  la possibilitat d’introduir canvis tant en la informació continguda com en els serveis i  productes oferts, sempre amb la finalitat de millorar els continguts o complementar la  informació existent. 

Qualsevol modificació realitzada en el lloc web no afectarà als productes o serveis que ja  haguessin estat adquirits prèviament. 

Condicions d’Ús 

  1. L’accés a la informació continguda al web és lliure i gratuïta. 
  2. És possible que per la compra de productes o serveis, l’usuari hagi de registrar-se.  Les dades que subministri l’usuari han de ser exactes i verídiques. Tanmateix  l’usuari registrat serà responsable de la custòdia de la seva contrasenya i assumeix  els danys i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió,  revelació o pèrdua de la mateixa. Tots els serveis o productes comprats sota la  contrasenya d’un usuari registrat s’entenen realitzats per aquest usuari. 
  3. Normes d’ús del portal: 

L’usuari s’obliga a utilitzar el web segons aquestes condicions generals i segons  el que estableix la llei vigent i les normes de l’ordenament jurídic. 

De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar els continguts del lloc  web per a la realització d’activitats constitutives de delicte, que atemptin  contra els drets de tercers o siguin de caràcter il·lícit.

L’usuari es compromet a no difondre dades i continguts de caràcter racista,  xenòfob, pornogràfic o que afectin els drets humans o que promoguin o realitzin  apologia del terrorisme. 

L’usuari es compromet a no introduir ni difondre virus o programari nociu que  sigui capaç de provocar danys en els sistemes informàtics, tants dels  proveïdors dels serveis com de tercers. 

L’usuari es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus  d’informació o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial. 

L’usuari es compromet a no enviar publicitat no autoritzada expressament,  coneguda com a ‘correu brossa’ o ‘spam’, excepte en aquelles àrees que hagin  estat concebudes per a això. 

L’usuari es compromet a no difondre o introduir informació o continguts falsos  o inexactes o que indueixin a error als receptors de la informació. 

L’usuari, especialment, es compromet a no suplantar la identitat d’altres usuaris  utilitzant les seves claus de registre (usuari i contrasenya). 

L’usuari es compromet a respectar els drets de la propietat intel·lectual i  industrial, patents i marques que siguin propietat del web o de terceres  persones. 

Es compromet a no difondre ni transmetre a tercers qualsevol tipus  d’informació o contingut que representi una violació del secret de comunicació  i la legislació vigent sobre les dades de caràcter personal. 

  1. En cas d’incompliment de qualsevol dels punts anteriors, el titular del web es  reserva el dret a iniciar les accions legals que consideri oportunes. 
  2. Totes les informacions i el flux d’informació entre l’usuari i el titular del web serà  confidencial i no es podrà reenviar a tercers, amb la finalitat d’evitar accessos no  autoritzats a la informació privada de l’usuari. 

Propietat intel·lectual i industrial 

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers  logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan  protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l’empresa propietària del web. 

Queden totalment prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació  pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació,  parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació  només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa del propietari del web i  sempre s’haurà de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat  intel·lectual que ostenta el titular del web.

Exempció de responsabilitat 

Els titulars del portal declinen qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions  o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per les operadores d’internet. Així  mateix, el titular del web no es fa responsable de les caigudes de la xarxa o del fluid elèctric  i les conseqüències que es derivin per aquesta manca de servei. 

Així mateix, el titular del web no es fa responsable dels danys produïts en el programari o  equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització del web. 

Informació sobre els vincles externs (links) 

Aquest portal web no es fa responsable dels webs de tercers a les que pugui tenir accés  l’usuari mitjançant la utilització de vincles externs, també coneguts com links, o de  qualsevol altre tipus de contingut de la web posat a disposició per tercers. 

L’accés a un web no propi es fa per voluntat i compte de l’usuari. No podem garantir, ni  responsabilitzar-nos de la informació obtinguda a través de qualsevol enllaç extern i de la  mateixa manera no ens responsabilitzem de la informació obtinguda en aquests webs  externs que res tenen a veure amb el nostre web. 

Registre d’usuaris 

La utilització dels serveis oferts pel titular del web impliquen la necessitat de registre per  part de l’usuari del web. L’usuari haurà d’omplir el formulari creat a aquest efecte. Es  demanarà a l’usuari que accepti les presents Condicions Generals així com la Política de  Privadesa i la Política de Cookies. 

Un cop registrat, l’usuari tindrà accés a la seva àrea privada on en tot moment podrà  comprovar, rectificar o esborrar les seves dades. També podrà comprovar informació  relativa a les seves comandes i els lliuraments.